Vi KronobergsVävare  tillbaka till nutid

  Styrelsen 2003

  Oktobermötet

  Novembermötet

  Julpyssel

  Register

Oktobermötet höll vi i Mariannes ateljé.
Det handlade om "bottentäckeväv". Marianne berättade var hon hittat denna egendomliga beteckning, och vad hon kommit fram till: i Ångermanland gjordes en textilinventering åren 1936-39. Då inventerade man bl.a. två bröder, Per och Zacharias Persson, som vävde täcken i "bottentäckeväv". Dialektalt kallas korskypert "bottenväv", och bottentäckeväv är en partivis solvad tuskaft med en uppknytning som liknar korskypert.

Marianne med en kudde i bottentäckeväv

Bakom Birgit och Eivor ses flera exempel
Man solvar tuskaften partivis, och knyter upp som korskypert. Väven trampas rakt över, med två färger i inslaget. Med en lagom gles varp bildas en inslagsripsliknande yta på rätsidan . På avigsidan flotterar inslagen över varannat parti. För att byta färg i inslagspartierna skiftar man ordning på inslagsfärgerna.

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg