Vi KronobergsVävare logga
riksloggan

  Pages in English

  tillbaka till nutid
  Styrelsen 2007, kontakt

Jubileumsåret 2007:
  Pressklipp
  Solvögat 2007/2
  Januari '07
  Februari '07
  Mars '07
  Maj '07
  Juli '07
  Augusti '07
  September '07
  Nov-dec '07

  Register
  Länkar

Vårt jubileumsår 2007

firade vi med åtta olika utställningar, i sju av de åtta kommunerna i länet!

januaribild februaribild marsbild
majbild julibild augustibild
septemberbild novemberbild Stort tack till alla medverkande och, förstås, publiken!
www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg/