Vi KronobergsVävare logga
riksloggan

  Pages in English

  tillbaka till nutid
  Styrelsen 2006, kontakt

  Januari '06
  Februari '06
  Årsmöte 20060311
  April '06
  Maj '06
  Juni '06
  Augusti '06
  September '06
  Oktober '06
  November '06

  Register
  Länkar

En stor del av år 2006 gick åt att planera vårt jubileumsår.

Vad vi sade och gjorde på planeringsmötena blev inte redovisat här - allt för att spänningen skulle bli maximal inför jubileet!
Här på sidan visades mest olika vävideer, som ibland hade visst samband med vad som sades på mötena, ibland inte.

Under våren, innan planeringen startade, gjorde vi några utflykter - till Kosta, Ljuder och Blekinge.

majutflykt dubbelvav
banangarn
www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg/