Bergdala Spinnhus

ägnar sig ibland åt kuriosa


I september 2006 ordnade jag (Kerstin Fröberg) och Björn Zethraeus i samarbete med Lessebo bibliotek en utställning om uppslagsböcker.

Till utställningen samlade vi ihop så många uppslagsböcker på svenska som vi kunde hitta. Den äldsta, som tillhör biblioteket, är från 1789 - sedan finns böcker från många årtionden ända fram till Nationalencyklopedin. En del verk tillhör oss, en del tillhör biblioteket. Med undantag för den allra äldsta boken fanns alla tillgängliga för bläddring, läsning och - vem vet - kanske kan de ge nya lärdomar.

Vi, dvs Kerstin och Björn, har skrivit ihop några små häften med personliga reflektioner över uppslagsverkens innehåll och utveckling. De är samtliga tillgängliga i .pdf-format här på sidan. Ladda gärna ned dem för vidare läsning!
Att några har samma nummer beror inte på att vi inte kan räkna, utan på att vi inte skiljer ut "viktigheten" i de tre som har fått nummer 5 eller de två med nummer 6.


några av guldkornen
Några exempel från guldkornen...


Bergdala Spinnhus
Bergdala 27
365 92 Hovmantorp
kerstin@bergdalaspinnhus.com

www.bergdalaspinnhus.com