Bergdala Spinnhus

akademisk dräkt för Malmö Högskola


Dräkten bärs av rektor, dekaner, professorer och emeriti samt promoterer vid festliga tillfällen.
Dräkten är i svart sidencrêpe med detaljer i doupionisiden i Malmö högskolas röda färg. Ryggens skärning är inspirerad av Malmö högskolas logotype.
Talaren sedd framifrån
Talaren sedd bakfrån
Ärmkonstruktion
Ärmens konstruktion framgår av bilden till vänster.
Axeln är smal, så smal att ärmsömmen faller innanför axelkulan på de flesta bärarna.
Ärmen är vid, inte alltför lång, och saknar underärmssöm. Idén med det är att den skall passa många olika bärare utan att se urvuxen ut, eftersom den faller rakt ned då man böjer armen.


Bilden är från ceremonin i oktober år 2000.


Vill du veta mer om akademisk dräkt i världen? Titta på The Burgon Society's hemsida.

Bergdala Spinnhus
Bergdala 27
365 92 Hovmantorp
kerstin@bergdalaspinnhus.com

www.bergdalaspinnhus.com