Vi KronobergsVävare  hem
  Styrelsen 2005, kontakt

  Januari '05
  Februari '05
  Protokoll från årsmöte 20050315
  April '05
  Maj '05
 ;Kalas i bersån
  Augusti '05
  September '05
  Oktober '05
  November '05
  December '05

  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004

  Tema: TRASVÄVAR
  Tema: YLLE
  Vävkalendern för 2005
  Gamla vävnotor
 ;Lisas vävar
  Rackelbindningar
  Kalas i bersån

  debatt

  Register
  Länkar

I oktober for vi till Vävhalla utanför Ystad för att rugga vävar. Kerstin Persson, som driver vävstuga men också tar emot plädar för ruggning, hade lovat att låta oss vara med och hjälpa till. Ruggmaskinen hon har är en gammal industrimaskin. Moderna maskiner är betydligt mera sofistikerade, kan bland annat vända vävarna för att rugga båda sidor i ett moment - denna maskin kräver mera manuellt arbete.
Vi hade fått order att tvätta våra vävar på ylleprogrammet, sy på ca en meter långa beredningsfästen av lakansväv, samt att helst ha vävarna fuktiga när vi kom dit.
Principfunktionen ses här intill: valsen A är den stora vals där kardborrarna är monterade. Den går bara åt ett håll. Det två mindre valsarna B kan rotera år båda hållen: väven monteras på en bom, rullas upp på den övre valsen, monteras på en andra bom, fäst i den nedre valsen. De två valsarna C reglerar vävens tryck/anliggningsyta mot vals A.
Vals A sätts igång, därefter dras vävräckan förbi och rullas upp på den nedre valsen B. Man byter håll, och räckan rullas upp på övre valsen B. Detta fortsätter tills man är nöjd (ca 3-4 passager).
För att rugga andra sidan måste väven tas ur maskinen och monteras på nytt, med andra sidan inåt.
I äldre maskiner används alltid naturkardborrar. De monteras i sick-sack så att det inte skall uppstå oruggade ränder.
I industrin nuförtiden är det vanligt med stålkardor i ruggmaskinerna. Stålkardorna är hållbarare, men också "elakare" mot vävarna.
Här på Vävhalla använder man naturkardborrar importerade från Spanien.

Lianes pläd monteras...

...och rullas upp på övre valsen.
Från baksidan av maskinen: pläden på väg ned från övre valsen. Kerstin och Marianne hade gjort en filt-provväv: bomullsvarp och flera olika sorts garner. (Se januari '05)
Såhär fint blev det: till vänster Lianes, till höger ELsas, båda med bara ena sidan färdig.
Vi fick kafferast på vägen hem. Med ett så'nt väder, och en så'n utsikt bara måste kaffebilden få vara med också! Alltså, detta var den 8:e oktober...

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg