logga

Vi KronobergsVävare


  hem
  Styrelsen 2010, kontakt

Årets aktiviteter:
  Februari '11
  Årsmöte '11
  April '11
  Maj '11
  Utställning juli '11
  augusti '11
  September '11
  Oktober '11
  November '11
  December '11Tidigare år:
  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004
  Aktiviteter 2005
  Aktiviteter 2006
  Jubileumsåret 2007
  Aktiviteter 2008
  Aktiviteter 2009
  Aktiviteter 2010Teman under åren:
 *  TRASVÄVAR
 *  YLLE
 *  VÄXTMATERIAL
 *  BÄRBART
 *  INREDNINGKuriosa och special:
(se också registret)
 *  Gamla vävnotor
 *  Lisas vävar
 *  Rackelbindningar  Register
  Länkar

Taqueté har också många namn. Ofta vävd på 4 skaft kallas den rutig dubbelbindning, men i vävböckerna kallas den en massa olika saker: inslagsförstärkt tuskaft (i förekommande fall på två, tre osv partier) (Cyrus, Handbok i vävning), bindetrådsväv utan bottenbindning (Eriksson m.fl., Väv gamla och glömda tekniker). I egelskspråkiga böcker kan den bland annat kallas "weft-face compound tabby" (sammansatt tuskaft med inslagseffekt).
Man kan också säga att taqueté är en vävnad med två inslagssystem. Därför blir resultatet tjockare än motsvarande kvalitéer med bara ett inslagssystem (vanliga trasmattor i tuskaft, till exempel).

Historiskt är det en ganska gammal teknik - känd åtminstone från persiskt 200-tal.
Ofta vävdes den där med tunna garner, och användes bl.a. till klädesplagg.

Man kan säga att taqueté karakteriseras av att varannan varptråd inte "binder" - de går bara rakt igenom väven, och har till uppgift att skilja de två olika sidorna åt.
Från rutpappersteckningen kan det vara svårt att förstå hur mönstret kommer att bli. I verkligheten kommer den "långa" inslagsflotteringen att glida över den "korta".
Se på bilderna till höger: båda pilarna pekar på samma plats i bindemönstret.
De flesta inslagen i provet har krupit över/under varandra, så att man inte ser det undre inslaget.
När provet blivit tvättat syntes "underinslaget" ännu mindre. (Både solvnotan och provet har varit med på våra sidor förut, i januari '05, som handlade om filtar.)

I själva verket har vi haft flera exempel på taqueté under åren. Filtarna var först, sedan kom Britt-Maries matta i vår kalender (oktober; klicka på bilden så blir den större). Nästa gång, men då inte särskilt utpekad, var mattan under påskkärringen på utställningen i Moheda 2007. Senast såg man taqueté i april förra året, när vi samlade oss inför matt-temat.

Rikare mönstrad taqueté är lättsolvad, men svårvävd. Man får så många mönsterpartier som man har skaft - 2 (på en 10-skaftad vävstol kan man alltså solva till 8 partier). MEN, och här kommer problemet: varje "inslag" består ju av TVÅ - ett på rätan och ett på avigan. Det betyder att varje inslagspar kräver två trampor - eller en uppknytning som tillåter dubbeltrampning.

bindemönster

vävt prov
Men det finns ett annat sätt. Eftersom varannan varptråd egentligen inte binder i väven, så räcker det faktiskt med två skaft och en plock-pinne!
Lämna varannan tråd osolvad, och knyt två trampor, en till vardera skaftet.
När man sedan trampar bildas två skäl, med de osolvade trådarna som skiljelinje. (se höger)
För att väva till exempel rött på rätan, grönt på avigan skyttlar man en röd i överskälet, en grön i underskälet och slår sedan till. Byt trampa; en röd i över, en grön i under; slå till.
Man har då en omönstrad, dubbelsidig väv.
Varannan tråd osolvad
För att mönstra: för att få ett grönt mönster på den röda rätsidan: trä in ditt plockspröt i det övre skälet - där du vill ha det gröna mönstret, låt plocksprötet höja de osolvade trådarna. Skyttla in ditt röda inslag.
Drag ut plocksprötet. Låt det nu istället gå in i det undre skälet. Där du vill ha ditt gröna mönstret, låt plocksprötet sänka de osolvade trådarna. Skyttla in ditt gröna inslag.
Slå till.
Observera att man måste göra två plock för varje inslagspar!
Sivs matta små flygande mattor
Ovan ses Sivs moheda-matta i närbild, och två små flygande mattor ur Kerstins fatabur.

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg/