Vi KronobergsVävare logga
riksloggan
  hem
  Styrelsen 2013, kontaktÅrets aktiviteter:
  Februari '13
  Årsmöte '13
  April '13
  September '13
  Oktober '13Tidigare år:
  Aktiviteter 2003
  Aktiviteter 2004
  Aktiviteter 2005
  Aktiviteter 2006
  Jubileumsåret 2007
  Aktiviteter 2008
  Aktiviteter 2009
  Aktiviteter 2010
  Aktiviteter 2011
  Aktiviteter 2012Teman under åren:
 *  TRASVÄVAR
 *  YLLE
 *  VÄXTMATERIAL
 *  BÄRBART
 *  INREDNING
 *  KNUTARVåra månadsvävar
 * samlingssidaKuriosa och special:
(se också registret)
 * Gamla vävnotor och kuriosa
 * Rackelbindningar
 * Lisas vävar:
    - Lisas daldrällar
    - Lisas gardiner
    - Lisas festremsa
 * Majas vävar 
    - pasme-räkning
 * Vävterminologi  Register
  Länkar

Årsmöte höll vi hos Eivor, efter intagande av den sedvanliga smörgåstårtan.
Tyvärr var det inte särskilt välbesökt, och vi misslyckades med att finna en representant att skicka till riksårsmötet. Nå, man får hoppas att riksföreningen klarar sig ändå...

Här några vävinspirationsbilder:

karottunderlägg med grenar karottunderlägg med kvistar
liten drällduk grytlapp i varprips

Siv visade några kuddar i hålkrus, inspirerade av partimönsterutmaningen som vi utlyste för år 2012.
Så småningom kommer de förhoppningsvis att bli presenterade i "månadens väv", som ännu ett av VKV's bidrag.

Det skall bli spännande att se om det kommer in många bidrag från andra håll!

kudde i hålkrus detalj av kudde, annan kvalité
Protokoll fört vid årsmöte med Vi KronobergsVävare den 14 mars 2013 hos Eivor Fransson Öjaby.
Närvarande:
Kerstin Fröberg
Birgit Karlsson
Siv Johansson
Elsa Högstedt
Eivor Fransson
Jenni Lind
Brita Petersson
§1 Ordf Kerstin Fröberg öppnade mötet och hälsade välkomna.
§2 Dagordningen godkändes.
§3 Mötet ansåg kallelsen till årsmötet var tillräckligt utlyst.
§4 Till att leda förhandlingarna valdes Kerstin Fröberg och som sekr. valdes Brita Petersson.
§5 Till att justera protokollet valdes Elsa Högstedt och Siv Johansson.
§6 Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen föredrogs. Båda godkändes av mötet.
30 medlemmar ligger som grund för en beräknad budget.
§7 Revisionsberättelsen upplästes.
§8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
§9 Valet:
Ordf. Kerstin Fröberg omval 1 år.
Till ledamöter för 2 år
Jenni Lind omval
Siv Johansson nyval
§10 Val av revisorer för 1 år
Gerd Karlsson omval
Ann Bennesved nyval

Val av två suppleanter för 1 år
Margareta Nilsson
Vakant
§11 Val av valberedning
Elsa högstedt omval
Birgit Karlsson nyval
§12 Ordf. anmäler att ombud saknas till riksårsmötet i Sundsvall.
§13 Övrig representation. Som ombud till hemslöjdens årsmöte valdes Elsa Högstedt.
§14 Mötet godkänner de nya stadgarna . Behåller namnet Vi KronobergsVävare.
§15 Föreningens arrangerande av riksmötet är framskjutet till år 2017.
§16 Verksamhetsplan för våren:
April månad en utflykt till Elsa Person i Hässleholm, damastvävare.
Maj månad ses vi i Bergdala och träffar Laura en kunnig vävare från Canada . Till samma dagt utlyses ett exrtra årsmöte med endast en fråga, godkännande av de nya stadgarna.
Plan för hösten att vi träffas andra torsdagen i månaden med start den 12 september.
Jenni bokar på hemslöjden. Program ej klart.
§17 Mötet avslutas.
Dag som ovan
Justeras:
Brita Petersson sekr.
Kerstin Fröberg Ordf.
Elsa Högstedt
Siv Johansson

www.bergdalaspinnhus.com/kronoberg/