Bergdala Spinnhus


Att väva dubbel bredd, fortsättning (se del 1 här)

Vi fortsätter med en mera komplicerad bindning, en stramalj. (Det är samma som i analysartikeln.)

Här är min pappersflätning.
Den kommer att vikas efter den vita linjen på bilden.

flätat papper

Analyserad ser den ut såhär.
Här är viklinjen markerad med svart.

rätsidan analyserad
Vik flätningen så som du vill se den i vävstolen. Här placerar jag vikningen till vänster.
vik flätningen
Analyserad ser underlagret ut såhär.
Även här är viklinjen markerad med svart.
underlagret analyserat fram till viklinjen
Dags att kombinera de två. Till att börja med låter jag det undre lagret solvas på de 4 bakre skaften (skaft 1-4, enligt svenska konventioner). Det övre kommer följaktligen på de 4 främre skaften (5-8). Trampuppknytningarna fylls i, för det undre lagret uppe till höger (skaft 1-4, trampa 1-4) - och för det övre nere till vänster (skaft 5-8, trampa 5-8). För att man ska kunna väva i det övre lagret måste det undre vara knutet för sänkning, så därför fyller vi det övre vänstra hörnet.
solvningar och trampuppknytningar kombinerade
Trampordningen är viktig när man väver dubbel bredd. För stramaljen krävs 20 skyttlingar för att åstadkomma de tio inslag som utgör en tramprapport, och de måste komma i rätt ordning. Här gör vi första inslaget (i övre lagret) från höger till vänster. Nu ska vi runda vikningen - nästa skyttling går i undre lagret, från vänster till höger. Inslagstråden kommer nu ut i höger kant, från det undre lagret - alltså måste nästa skyttling ske i det undre lagret (från höger till vänster). Åter rundar vi vikningen, och skyttlar i övre lagret från vänster till höger.
Man skyttlar alltså över-under-under-över hela tiden.
För att göra det lättare att "läsa" bindningen gjorde jag det undre lagret (både varp och inslag) till orange - men man väver naturligtvis med samma skyttel/färg hela tiden.
Även stramaljen kan man flytta om. Detta är ett sätt att solva, knyta upp och trampa för att få det så enkelt som möjligt:
solvningar och trampuppknytningar kombinerade
Hur gick detdär till?
Tänk såhär: klipp isär längs varje skaft, inklusive trampuppknytningen. Nu kan du flytta om solvordningen tills den ser "lättare" ut. Trampuppknytningen följer med. (Det är inte alltid möjligt att göra en så enkel solvning som man skulle önska...)

När detta är gjort, gör motsvarande med trampordningen, fortfarande inklusive (den nya) trampuppknytningen.

  © Kerstin Fröberg 2011