Bergdala Spinnhus


Visste du detta om trasvävar?

blandade trasfakta, samlade av Ingrid Elin Franzén och Kerstin Fröberg

 • Den första kända trasväven finns omnämnd i en bouppteckning från 1773. (Eldin: Från enris till flossa, Stockholm 1986 )

 • Det äldsta kända trastäcket är från Gästrikland, daterat 1834 (Ibid)

 • Det har funnits olika lagar och förordningar om användandet av utsliten textil. Mot slutet av 1700-talet fanns till exempel en bestämmelse om leveransplikt till pappersbruken. (Huruvida den efterlevdes är en annan sak... ) (Källor: Svensk uppslagsbok, Rudin: Making paper)

 • Golvmattor användes inte hos allmogen förrän i mitten av 1800-talet. varken trasmattor eller andra. Trasvävar användes i sängen, som ett slags stadigt underlakan ("underbreda"), eller som täcken.

 • Trasmattans genombrott (på golvet) i lanthemmen kom först under 1860-talet.

 • "Man bör aldrig glömma att trasor är ett sekunda material som en gång redan gjort tjänst och inte kan hålla så oändligt länge, och att man därför inte bör lägga ned ett orimligt arbete på mattor som vävs av trasor." (Brodén - Ingers: Trasmattor och andra mattor, Västerås 1955)

 • "Yllematerial bör undvikas i trasmattor, de samlar alltför mycket damm. [...] Trasmattor med ylleinslag brukar uteslutas från tävlingar och hemslöjdsutställningar [...]. Det är värdelöst att använda inslag av plastremsor, de ger en hård och obehaglig yta." (Ibid)

 • Trasmattor finns i många kulturer - Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika, Japan...

 • I Storbritannien och Nordamerika använder man gärna ylletyger till trasmattor.

 • Inte alla trasmattor är vävda - det finns flätade, sydda, "noppade" (som tambursöm, ungefär: man drar upp "noppor" genom ett bottentyg - "hooked rug" på engelska - denna teknik är vanlig i norra England) (Hinchcliffe - Jeffs: Trasmattor, Stockholm 1978)

 • Trasor, ja - har du tänkt på att trasorna ju faktiskt är tyg? Och att tyget också är vävt? För att vi skall kunna väva trasmattor måste vi ju först ha många meter tyger - och långt in på 1800-talet var de flesta tygerna handvävda.© Ingrid Elin Franzén, Kerstin Fröberg 2002