Bergdala Spinnhus


Ett möbeltyg från Smålands Museum

När Vi Kronobergsvävare fick förmånen att besöka Smålands Museums nya magasin, fick vi bland många andra vackra textilier se ett möbeltyg med tagelinslag. Tyvärr fanns inte närmare uppgifter om varifrån det kommit, eller hur gammalt det kan vara.

Kring bilden finns partiinredningen - observera att den inte är i skala med bilden.

ursprungstyget
Som oftast med tageltyger är detta vävt i vad som väl kan kallas droppdräll. Det innebär att taglet ofta får flottera över många trådar - i detta fall som mest över sju. Varptätheten hade jag inte tillfälle att mäta, men ofta brukar tageltyger ha en relativt grov bomullsvarp, som är relativt gles. (En lagom kvalité kan vara merceriserat bomullsgarn 12/2, 11 trådar/cm.)
Detaljinredningen, som alltså tar 12 skaft i anspråk, blir följande:
inredning
Eftersom inslagstätheten är minst dubbelt så hög som varptätheten måste mönsterinslagen minst dubbleras, så att mönsterelementens höjd stämmer överens med deras bredd.

Vi Kronobergsvävare skulle ha utställning i anslutning till Sverige Väver. Det föreslogs att vi skulle ha några vävstolar med, med både vanliga och ovanliga vävar i.
Jag erbjöd mig att delta med en ovanlig väv, och tänkte sätta upp detta. Men - min lediga vävstol hade bara 10 skaft, så jag blev tvungen att modifiera mönstret. Jag valde att bara ha med "kransarna".

Jag ville använda ett tunnare garn, och ville av den anledningen förstora mönstret. För att inte få alldeles för långa flotteringar valde jag att modifiera bindningen. Tanken var att uppsättningen skulle kunna användas både för tagelinslag och för mera konventionellt inslagsgarn. Jag solvade var sjätte tråd på skaft nio för att aldrig få längre flotteringar än över fem trådar.

Såhär blev mitt tageltyg med inspiration från museets:
den nya tyget
I varpen har jag merceriserat bomullsgarn 20/2, 15 trådar/cm.
I inslaget har jag natursvart tagel - dvs alla strån är inte lika svarta, vissa strån är svarta bara till en del av längden osv. Inslagstätheten med tagel är ca 25 tagelstrån/cm, och jag fick dubblera antalet inslag i varje mönsterparti för att få balans mellan bredd och höjd.

  För Vi Kronobergsvävare

  © Kerstin Fröberg 2001