Bergdala Spinnhus


Gamla vävtermer, de flesta från Uppland

Jag hittade en uppteckning av gamla vävtermer från Uppsalaområdet.

Den innehöll en hel del konstiga ord, ord som man inte enkelt kan gissa sig till – till exempel "birör", "metterskaft", "ibära" och "una" så jag försökte hitta vanligare ord.
En del av orden känns ju så vanliga att man undrar varför de fått vara med i listan – julduk och sommarbyxor, till exempel.
Andra känns som alldeles ordinarie väv-ord: bandkniv, skaft, skedkrok. Inte kan man kalla dem "dialektord"?

Jag har också lagt till några ord från min gamla lista (finns på Vi Kronobergsvävares gamla sidor som numera finns här hos Spinnhuset). Dem har jag märkt med en asterisk först i vänsterkolumnen.

 alnsmärke, Vaksala isydd märkning per aln
 bakskaft, Vaksalavid 4 skaft finns ett bak-, ett fram- och 2 st metterskaft (skaften 2 och 3)
 bandkniv, Rasboanvänds att "slå till" inslaget med
 bandskäll, Vaksalaskäll = skäl
 bandstol, Vaksalabandvävstol
 birör, Vaksalatomrör pga felskedning, jfr vargtand
 bandväv, Vaksala
 blekklyka, Börstil
 blindrör, Bälinge
 blåförklä, Rasbo
 blålistig, Vaksalamed blå list = kant (eller rand)
 blånngarnshandduk, Vaksalagarn av linblånor: blån-garn; blår-garn, jfr togarn, towgarn
 blånngarnslakan, Vaksala
 blåskjorta, Vaksalaöverdragsskjorta; ofta smalrandig blått/vitt
 bomma opp, Vaksalaatt dra på (eller bomma på); vävrumpan lindas på varpbommen
 bomsked, Vaksala försked (jfr reda), grov sked (kan vara vallmanssked eller mattsked). Jfr tygsked.
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 bottenstiga, Vaksalatrampa ned en trampa i taget, då en trampa är knuten till varje skaft; motsats systerstigning
 bottentyg, Alunda, Vaksalaoliksidig 4-bindig kypert (med 3 i rör, påpekas)
 bröstträ, Alunda
 bröstås, Rasbo, Vaksalaskyddsspjälan framför bröstbommen
 bult, Alunda (subst) bobin, kabbe, kabba
 bulta, Alunda, Börstil(verb) bobina, kabba
 bultstol, Alunda bobinställning
 bygga, Vaksala skarva varp som gått av
 båga på, Vaksala"trampbanden bågar det på [gäller det på] när man ska trampa jämt, så man måste ta starka band"
 bålträ, Alunda
 bändträ, Alunda, Vaksalaextra framknytningskäpp; på annat ställe tygbomsspännaren
 bära i, Vaksala(verb) slå in
 dela ut, Vaksalafördela varpen till bredd på garnbommen
 * eggstavas ibland ägg, samma som list, stadkant.
 enträde, Vaksala1 tråd i solv och rör; hemgarn solvas alltid så
 enträden, Vaksala
 enträdestyg, Vaksala
 filtgarn, Vaksala ofta shoddy, dvs upprepat gammalt som skickats till omspinning, kunde beställas i olika kvaliteer – filt-, tras- osv; jfr ravla upp, stadsspunnet
 framskaft, Vaksalajfr bakskaft och metterskaft
 fyrskaftavepa, Börstil
 fyrskäfta, Alunda, Vaksala 4-bindig kypert, troligen liksidig
 fyrskäftalakan, Vaksala
 föra sej, Vaksala
 * föreskrift, patron, vävnota eller bindning är vad Collin (i Våra hemvävnader) kallar ett uppritat bindemönster.
 förspola, Vaksalagöra inslagsspolar i förväg
 garnristel, Vaksalaöverblivna ändar, spolar osv. Även bara ristel Nog inte äfsingar?
 gla'hål, Vaksalanär man ser träet på varpbommen
 gla'hålet, Vendel
 gåsträdning, Vaksalagåsögonträdning (solvning)
 halvlinne, Vaksala varp bomull, inslag lin
 halvpasma, Vaksala 30 trådar? En pasma = 60 trådar
 helvallman, Vaksalavadmal med ullgarn i både varp och inslag. Jfr vanligt vallman
 hemgarn, Vaksala hemspunnet
 hemylle, Vaksala
 hårgarn, Vaksala häst- eller nöthår (jfr kalkhårsgarn) och ull; hälften ull behövdes
 ibära, Vaksala(subst) inslag
 julduk, Vaksala
 kalkhårsgarn, Börstil, Vaksala kalkhåren kom fr garveriet; hudarna kalkades för avhåring. Jfr hårgarn
 kalkhårsrulle, Vaksalakardad "rulle" färdig att spinna
 kalkhårstäcken, Tuna(kalk)hårgarn användes ofta till hästtäcken
 kalkull, Vaksala
 kalvkår, Börstilalternativ benämning av kalkhår
 kalvkårstäcke, Börstil
 kar'tyg, Rasbo
 * klave, klåvesamma som vävklåve, skedlaget på slagbommen. Kan även kallas la (eller lad)
 klåvpinne, Vaksalasprinten som håller höjd på skedlaget, vävklåven
 klänningssked, Vaksalakunde ha 60 pasmar.
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 knyta opp, Vaksala
 * la, ladsamma som klave, vävklåve, skedlaget på slagbommen.
 lang, Vaksala"Vi rände alltid med fyra ändar [...] är ett lang [...] räkna te 15 lang" = 60 tr
 lillbom, Bälinge
 lingarnslakan, Vaksala
 list, Vaksalaibland stad(kant), ibland rand, bård. Jfr egg.
 lycka opp, Vaksalata den färdiga vävrumpan från varpan, rännträt
 lägga (väv), Vaksala(verb) varpa, ränna
 längda sej, Vaksala
 lärftsked, Vaksalaäv "lärrt-"; skeden ska vara 21, 22 eller 23 pasmar.
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 löshäst, Vaksalaibland binder inte yttre varpen i kypert. Även "lösända".
 lösända, Vaksala även "löshäst"; obundna kanten i kypert
 mattränning, Vaksalamattvarp (ofta blångarn, ibland tvinnat 2-trådigt)
 mattsked, Vaksala en mattsked hade "ått, tio" pasmar.
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 mattspole (se "vävspala", Vaksala), Vaksala mattsticka
 metterskaft, Vaksala de mittre skaften, skaft 2 och 3, jfr framskaft och bakskaft
 misslaga, Rasbo, Vaksala felvarpat, kanske bara fel- överhuvud
 myggfjäll, Vaksalamyggtjäll, ev endast felsägning
 nacka opp, Vaksala(verb) "taffla", när den ny-nedklippta väven läggs i veck (den skulle ej rullas ihop)
(nacka (subst) används för hålet i spinnvingen som garnet ska passera )
 noppa, Vaksalaexempel noppband, som har varphoppor
 noppgarn, Vaksalaeffektgarn; "dä va nopper på garne"
 noppigt, Vaksala
 nysthärvel, Alundaviss sammanblandning mellan härvel och vinda?
 nystskida, Bälinge, Vaksalanystvinda
 oppknytning, Vaksala
 pasma ut, Vaksala märka skeden vart 30:e rör, ibland "pasma upp".
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 pasmatråd, Vaksalapasmatråden knyts i härvan efter 60 varv
 pepel, Ekeby, Rasbo(har nog med potatisodling att göra?)
 rask-ull, Vaksala
 ravla opp, Vaksalarepa upp, bl.a. för att göra shoddy, jfr filtgarn
 reda (väv), Vaksalaförskeda; se även bomsked
 riggarn, Vaksalaredgarn?
 ristel, Tunaöverblivna ändar och spolar, används till slarvväv till arbetsblusar. Ibland garnristel.
 rulle, Vaksala
 rullten, Vaksalatenen i tvinnstegen
 ränna, Vaksala(verb) varpa
 ränningsgarn, Vaksalavarpgarn
 rännträ, Vaksala(subst) varpa, varpställning
 rö'listig, Vaksala med röda lister, dvs kanter eller bårder
 rör, Vaksalavanligen: mellanrummet mellan "tänderna" i skeden
 rörsked, Vaksalasked av trä, till skillnad från stålsked.
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 servett-trädning, Vaksala oklart – "Oppknytningen till servettväv eller drällväv är till åtta trampor, fast trädningen är till fyra skaft och stigningen är fyra trampor. Egentligen ska det vara åtta trampor å åtta skaft."
 sidträ, Vaksalavävstolens sidstycke
 skaft, Vaksala ett skaft består av två skaftkäppar med solv mellan, jfr solvrad
 skaftkäpp, Vaksala se ovan
 skaftvilla, Rasbo, Vaksala"om man trampa fel blev det skaftvilla"
 skedkrok, Vaksala
 skedlåda, Vaksala en särskild låda att förvara (väv)skedar i
 skedrör, Vaksala
 skåra, Vaksalaett hack vid frambomning av varpen
 skäcksfallsgarn, Vaksalaskäktefall (lin), grövre än blånor. Jfr togarn och (lin)blånor, jfr blånn[garnshandduk]
 skäll ("i skäll"), Vaksalaskäl, trampa upp skäl
 skäll ("lägga skäll"), Vaksalalägga skäl vid ränning, varpning
 skälla, Vaksala
 skällpinne, Vaksalaskälstickor eller skälpinnarna på varpan, jfr skällträ
 skällspala, Vaksalaskälstickor
 skällträ, Vaksala skälpinnar på varpan, rännträt
 skällvända, Alundalägga skäl vid varpning
 slarvväv, Vaksala vävt med ristel – på hösten vävdes slarvväv till underkläder, "inte så noga me ibäring"
 slinkkläder, Vaksala ? – men de kunde användas på en söndag
 slät, Vaksala
 sne'randigt, Vaksala"När man vävde sne'randigt tyg, då trädde man vind. Det vart som upphöjda ränder, snett. Det var en annan trädning än vanlig fyrskafta, men jag har glömt bort hur jag trädde teŽ läns. Det var åt kärarna, sommartyg."
 snörpa, Alunda (subst) fel vid tvinning, om det blir ojämna trådar blir det en snörpa på garnet
 solblekt, Vaksala
 solbränt, Vaksala
 solva, Vaksala (verb) att trä varpen i solven; (subst) en solva, flera solvor
 solvgarn, Vaksala garn lämpligt att knyta solv av
 solvpinne, Alunda
 solvrad, Vaksalajfr skaft. "Det ska vara två käppar till var solvrad, å det är fyra solvrader"
 solvstock, Alunda jigg (mall) att knyta solv på
 solvöga, Vaksala
 sommarbyxa, Vaksala jfr sne'randigt som användes till sommartyg
 spelakan, Vaksala
 spolkasta, Vaksala minst två skyttlar som kastas omväxlande, kallas ibland skyttelkasta, spolväv. Med olikfärgade garner ger det en längsgående rand-effekt
 spolknekt, Börstil
 spolrock, Börstil spinnrock med spolsticka (även spolten; en anordning som ersätter spinnvingen; används att göra vävspolar)
 spolrocksstandare, Börstil
 spolrör, Börstil, Vaksala som man spolar upp ibära (inslag) på, ofta av papper
 spolsticka, Börstil ersätter vingen i en spinnrock, så att man kan göra inslagsspolar; även spolten
 spolten, Vaksalaäven tenen i skytteln (jfr "spolrock")
 * spolväv samma som spolkasta, skyttelkasta.
 spännare, Vaksalafanns av järn och/eller trä
 stad, Vaksala
 stada, Vaksala(verb) väva fina stadkanter, "man måste stada ordentligt" Motsats(?) ögla till det i kanterna
 stadsfärgat, Vaksala bortskickat för färgning
 stadsspunnet, Vaksalabortskickat för spinning, jfr filtgarn
 stiga, Vaksala (verb) trampa (trampa upp ett skäl)
 stigning, Vaksala trampordning
 stjäla, Vaksalamäta för kort (mäta knappt för alnsmärke)
 stol, Vaksalavävstol
 storbom, Bälinge
 stålsked, Vaksalatill skillnad från rörsked, som är av trä.
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 systerstigning, Vaksalatrampa på två trampor samtidigt, då skaften är knutna ett till var trampa, motsats bottenstiga
 systerträde, Vaksala2 i solv, 4 i rör - jfr träda systrar
 systervävning, Alundadubbeltrampning; trampa på två trampor samtidigt
 systrar ("stiga systrar"), Vaksala "När man vävde ränderna i gardiner, då steg man systrar. Men annars var det en trampa i sönder." "bara en ände i rör [...] följdes åt två å två skaft"
 systrar ("träda systrar"), Vaksala 2 i solv, 4 i rör; används (bara?) för ripsmattor
 sängvepa, Vaksala
 sönder ("i sönder"), Vaksala i sönder = i sänder; en i sänder
 tjocktäcke, Vaksala
 togarn, Alunda to = (lin)tow, eller (lin)blånor, jfr blånn[garnshandduk], skäckfallsgarn
 togarnsmatta, Alunda
 tomrör, Vaksala kan vara medvetet, eller feltskedat. Jfr birör, vargtand
 tomrörstyg, Vaksala t.ex. gardiner: skedat med medvetna tomrör
 toränning, Alundatowgarn i varpen, ofta till mattor, ibland tvinnat 2-trådigt
 trampband, Vaksalatrampsnöre (som man knyter upp tramporna med – ofta användes solvknippen)
 tramphjälpare, Vaksala"ringen" kring trampsnörena: "Det skulle vara ett stort horn, större än det största korvhorne' man hade. Tramphjälparn höll ihop trampbanden, dom bredde ut sej annars."
 trissa, Vaksalajfr una
 tritrampstyg, Rasbo tretrampsväv?
 träda (väven), Alunda(verb) solva
 trädning, Vaksala solvning, solvordning
 trädväv, Vaksalaglesväv för senare trädning (till "knutet & trätt"), oftast köpetyg
 tveskaft, Alundatuskaft
 tveskafta, Alunda
 tvinnstege, Alundaspolställ, används bl.a. vid tvinning av garn
 tvåskafta, Vaksalatuskaft "Man knöt bara 2 trampor, även om man solvat på 4 skaft"
 tvåskaftalakan, Vaksala
 tygsked, Rasbo den sked man väver med, jfr bomsked.
Läs mer om gamla vävskedar och deras märkning här (öppnas i nytt fönster).
 tågna, Alunda, Tunakanske hängslen?
 ullvepa, Alunda
 una, Vaksala trissa, luna (över vilken man förbinder skaften i en trissvävstol)
 vallmansränning, Vaksala till vanligt vallman svart bomullsgarn, till helvallman ullgarn. Ullvarpen var ibland 2-trådig, men alltid spunnen till vänster (S)
 vallmanssked, Vaksala skulle vara 25 pasmor, men vilken var standardbredden?
 vanligt vallman, Vaksalavadmal med bomullsvarp (jfr vallmansränning, helvallman)
 vargtand, Vaksala tomrör p.g.a. felskedning, jfr birör, tomrör
 * vassa används ibland i gamla böcker för det vi brukar kalla "latta" (de som sitter mellan skaften och tramporna).
 vepa, Alunda
 vepgarn, Vaksala ofta shoddy, jfr filtgarn
 vi'e, Vaksala spetssolvning med 1 i solv, 3 i rör, vävs fyrskäfta, dvs kypert
 vi'eträdning, Vaksala se ovan
 via, Vaksala
 vind ("bortknyten vind"), Vaksala korskypert, används till kalsonger och sommarbyxor
 vind, Vaksala diagonalkypert
 vävgarn, Vaksala
 vävklåve, Vaksalaskedlaget på slagbommen, jfr klave, klåve, la (eller lad)
 vävkäpp, Alunda
 vävludd, Alunda dammet under vävstolen
 vävlugg, Vaksala dammet under vävstolen
 vävrumpa, Rasbo 2, Vaksalavarp nedtagen från rännträt (varpställningen), ännu inte bommad
 vävskäll, Alundaskäll = skäl
 vävspala ("spole"), Vaksala kan vara mattsticka, också varpstickor för garnbom
 vävspala (träspjäla för "bom"), Vaksala varpsticka för garnbom
 vävsäte, Vaksalavävpall, kan vara fast monterad
 ylleränning, Vaksala yllevarp
 äfsing, Vaksala stavas någon annanstans äffsing; efsing
 ände, Vaksalavarptråd
 ögla till, Vaksala inslagsöglor i stadkanterna (jfr stada)
  © Kerstin Fröberg 2015