Bergdala Spinnhus


Färgeffekter

Hundtand och kuntväv, tuppfjät och pepita...

"Färgeffekt" brukar man kalla mönster som uppstår i en vanlig, enkel bindning bara genom att man placerar olikfärgade trådar i olika mönster: med varannan röd, varannan gul tråd i både varp och inslag ger vanlig tuskaft antingen ett långrandigt tyg eller ett tvärrandigt. En del av dessa färgeffekter är vanliga både i köpetyger och i vävböcker, många av den har speciella namn. "Hundtand" är en 2/2-kypert med färgen fördelad fyra om fyra i både varp och inslag, till exempel. (Med bruten-omkastad kypert blir rutorna något annorlunda, och i engelskspråkiga böcker kallar man detta mönster fåraherdens ruta.)
Man kan börja i andra änden också: genom att börja att önska sig ett mönster, och försöka konstruera en varp- respektive inslagsordning, och en bindning, så att man får fram det önskade mönstret. Somliga författare tycker inte att detta kan kallas "riktiga" färgeffekter - andra löser det problemet genom att kalla det något annat - "skuggväv", till exempel.
Hur kan man då förutsäga vilka mönster som "uppstår", hur kan man konstruera sina egna, hur kan man analysera dendär snygga kavajen som tunnelbanebänksgrannen hade imorse...??? Varsågod - några tricks och knep jag läst, hört eller hittat på:

1) mönster som uppstår:

Tag ett rutpapper. Rita bindningen med tunna linjer - horisontella för inslag och vertikala för varp. Gör till exempel en med tuskaft och en med kypert.
tuskaft
liksidig kypert

Innan du ritar vidare, tag några kopior på dethär bladet. Det kan man ha mycket nytta av!
Tag en färgpenna, markera utanför bindningen trådarnas färger och antal - tex 1 grå, 1 vit i varp, 1 grå, 1 vit i inslag. (Det finns ingen särskild anledning att ha samma ordning i inslag som i varp!) Fyll sedan i trådarna i bindningen: överallt där det är horisontellt streck på den rad som i inslagsled är markerad som grå, fyll i grått. Överallt där det är vertikalt streck i den kolumn som är markerad som grå varptråd, fyll i grått.

Med tuskaft kan det bli såhär:

randig tuskaft
och med kypert såhär:

sick-sack i kypert

Alltså kommer tuskaften i mitt exempel att ge ett tvärrandigt tyg, medan kyperten ger ett trappstegsliknande mönster. Prova olika antal färgade trådar, och prova att förskjuta rapporten!

2) att konstruera önskade mönster:

Utgå från en kvadrat bestående av 4x4 rutor (för fyra skaft; 6x6 för sex; 8x8 för åtta osv). Rita in ditt önskade färg-mönster - det kan vara bra att rita flera rapporter intill varandra, så att man ser lite mer av mönstereffekten. Såhär, till exempel:
en rapport
Det är alltså denna ruta som är din rapport:

en rapport

Börja med att bestämma vilka varp- resp inslagstrådar som ska ha vilken färg - dvs om nästan hela kolumnen är färgad, sätt en färgad varptråd, om nästan hela raden är färgad, sätt en färgad inslagstråd. Markera trådarnas färg i kanten, utanför mönstret.
Sedan är det dags för bindningen: överallt där man vet vilken tråd som skall synas - markera med vertikalt resp horisontellt streck. Lämna de rutor där det inte spelar någon roll för mönstret, så länge. När alla "måste"-rutor är markerade, välj de andra på ett sådant sätt att bindningen blir bäst. Det finns oftast flera sätt att lösa det sista steget - prova flera!
Såhär kan det bli:

en rapport
en rapport
en rapport

När hela bindningen är bestämd, analysera den på vanligt sätt.

Det säger sig självt att ju fler skaft, desto lättare att göra mönster. Men glöm inte de övriga möjligheterna: speglingar (åstadkoms med spetssolvning resp trampning), sammansatta mönster (man kan utgå från steg 1 ovan och kombinera olika varianter - man måste inte ha samma antal och ordning på trådarna hela vägen!). Prova också vad som händer med andra fantasi-solvningar - v-punkt, till exempel. Men man kan också variera strukturer: om man kombinerar färgeffekter med grova och tunna trådar får man ytterligare varianter!
Efter pappers- och tankearbetet: plocka fram alla dina olika garner! Föreställ dig vad som skulle kunna hända om du kombinerade dendär gula stickgarnsresten med ett hemgjort stränggarn av 5-6 bomullsgarner i olika gröna och turkosa nyanser...

Meningen med detta är först och främst att ha roligt, att ge och få inspiration och fantasi!

Litteratur:
Handbok i vävning, Ulla Cyrus-Zetterström
Väv i gamla och glömda tekniker, Eriksson-Gustavsson-Lovallius
Colour and weave, Ann Sutton
The structure of weaving, Ann Sutton
Textile and colour design, Watson
artiklar i Handwoven och Weaver's

Men nu finns ju datorer...

(tillägg 2003)

Nu finns ju många lättillgängliga och billiga datorprogram för bindningskonstruktion. De förenklar ju arbetet avsevärt - men de "gör inte jobbet": vet man inte hur ett bindemönster fungerar kan man inte räkna med att få vettiga resultat.
Om jag vill konstruera ett relativt enkelt färgeffektmönster brukar jag gå tillväga såhär:
1) bestämmer hur många skaft jag vill använda (till exempel 6)
2) gör en ansats: rak solvning, rak trampning, varannan tråd blå, varannan grön.
3) konstruerar en tuskaft
4) leker med uppknytningen tills jag fått det mönster jag önskar

tuskaft...
en rapport
kan bli spiral...
spiral
eller rutor...
rutor
eller "löpande hund"...
löpande hund
Några exempel: varp och inslag 4-om-4
en rapport i panama
snurra
hundtand
shepherd's check
En som är vävd
vävt prov
... en bara påhittad
dator-prov

  © Kerstin Fröberg 2003